miércoles, 7 de junio de 2017


Vía Pere Salinas en Facebook

Nietzsche surt d'un hotel de Torí. Davant seu veu un cavall i un cotxer que el colpeja amb el fuet. Nietzsche va cap el cavall i davant de la mirada del cotxer l'abraça i plora.

Milan Kundera
La insostenible lleugeresa del ser
Trad.: Monika Zgustová

Destino – 1986


Recordant els cavalls que perden la vida,
rebentats per l'esforç, en el Rocío.